Galleppini, una vita per l’avventura

Galleppini, una vita per l'avventura - Casale di Pari (GR), 2007